Kvik-Kort.nu

Løgstør - Fjerritslev

- din lokale køreskole!

...kort fortalt - kørekort til alt!

**VIGTIG INFORMATION**Sprog


Al undervisning foregår på dansk. Vi benytter IT som hjælpemiddel, i stedet for en teoribog. Vores online teoriprogram er baseret på videoer og oplæsning på dansk. Du skal kunne følge undervisningen i teori såvel som i praksis på dansk. Vi har desværre ikke mulighed for at hjælpe med/på fremmedsprog. Viser det sig efter start på køreskolen, at du ikke kan følge undervisningen på dansk, kan vi være nødsaget til at afslutte dit forløb, og du vil blive faktureret for de ydelser, du har modtaget.PAUSER/FRAVÆR


Du må ikke være fraværende fra køreskolen i over 3 måneder dvs. datoerne mellem gangene du har været i køreskolen må ikke overstige 3 måneder. Teori- og køreprøve gælder ikke med til en dato du er mødt. Det er kun når du er mødt på Køreskolen og har fået en underskrift af kørelæreren at datoen er gældende.

Hvis du ikke har underskrift fra kørelæreren, at du har været til teori eller kørsel indenfor 3 måneder, skal du starte forfra. Du er selv ansvarlig for, at de 3 måneder ikke overskrides.PRAKTISKE OPLYSNINGER NÅR DU TAGER KØREKORT VED KVIK-KORT.NU


Jo før du får afleveret din ansøgning, lægeerklæring, førstehjælpsbevis og evt. samtykkeerklæring kan vi få dig godkendt i systemet hos borgerservice.       

 • Ved fravær/sygdom meddeles dette til din kørelærer.
 • Er du forhindret til aftalt køre-/teorilektion skal aflysning ske dagen inden, senest kl. 16.00
 • Der må max være 1 fravær i teori forløbet (altså 4*45 min) hvor der kan udføres selvstudie. Skulle det ske at man udover 1 fravær vil blive forhindret igen, skal man have ekstra teoriundervisning og betale for dette inden man kan fortsætte på det normale forløb.
 • Ved udeblivelse/for sen framelding fra aftalt kørelektion vil du blive faktureret 530,- kroner pr. lektion,
 • Ved fravær af teorilektioner udover den ene gang det er lovligt med selvstudie, kan du købe eneteori for at følge holdet, dette koster 350,- kroner pr. lektion, og det er typisk 4 lektioner pr. gang.
 • Du får login til Drive4You teoriundervisning.
 • Du modtager en faktura fra Kvik-Kort.nu 1. gang du er til teori – du har 8 dage til at betale denne.
 • Opkrævning af køreprøvegebyr til teori og køreprøve à 600,- til politiet opkræves via din e-boks. (vær opmærksom på at vi ikke kan bestille teoriprøve til dig før gebyret er betalt)
 • Ved Behov for ekstra kørelektioner er det for egen regning. Det samme hvis du er uheldig at dumpe til teoriprøve el. køreprøve.
 • Husk at til både teoriprøve og køreprøve skal du medbring gyldig billede legitimation, så som pas etc.
 • Har du ikke førstehjælpsbevis, kan du tilmelde dig et af vores hold – se mere på KVIK-KORT.NU
 • Har du haft ekstra kørelektioner eller ekstra teori, skal dette være afregnet inden køreprøve.

Har du haft ekstra kørelektioner eller ekstra teori, skal dette være afregnet inden køreprøve.

Er du startet på et hold på en af vores skoler, kan du IKKE undervejs skifte skole/eller hold, ønskes dette starter du forfra og skal betale for et nyt forløb.

Danmarksvej 51

9670 Løgstør