Køreskole i Løgstør, Fjerritslev og Brovst

kørekort til personbil

Din lokale køreskole i Løgstør og Fjerritslev

Kørekort til Personbil


Betingelser for at kunne få kørekort til kategori B - Personbil


For at kunne få kørekort til personbil, skal du være fyldt 17 år. Du må dog starte køreuddannelsen 3 mdr. før du fylder 17 år.


Inden du kan gå op til teori- og køreprøve skal du gennemgå et uddannelsesforløb, der består af min. 29 teorilektioner og min. 24 kørelektioner.


Ligeledes skal du have en gyldig lægeattest som fås ved din egen læge.


Du skal også have gennemgået et færdselsrelateret førstehjælpskursus. Dette kursus kan du også tilmelde dig til hos Kvik-Kort.nu.


Teoriundervisning


For at kunne gå til teoriprøve, skal man have min. 29 teorilektioner.


Hos Kvik-kort.nu gennemføres undervisningen i teorilokalet af kørelæreren med en blanding af tavleundervisning og Powerpoint præsentationer. Undervejs i forløbet trænes der til teoriprøven.


Som supplement til tavleundervisningen får alle elever mulighed for at tilkøbe deres egen unikke adgang til online teoribogen Køreklar. Der kan du på egen hånd repetere den teori du har fået undervisning i når du er hjemme. Du kan her ligeledes træne teoriprøver online.


Kørelektioner på bane og vej


For at kunne gå til køreprøve skal du have bestået teoriprøven. Derudover skal du som minimum have gennemført 24 kørelektioner fordelt over 4 lektioner på manøvrebane, 4 lektioner på glatbane samt 16 lektioner på landevejen.


Hos Kvik-kort.nu kører du fortrinsvis i lokalområdet - der hvor du skal til køreprøve. Da vi er en professionel og ansvarlig køreskole tager vi dig selvfølgelig også med til Aalborg, så du kan prøve storbyens trafik, og få øvet vognbaneskift, kørsel i tunneller og større rundkørsler samt motorveje.


Al banekørsel foregår på vort eget køretekniske anlæg i Løgstør.yris6-stor


Samarbejdet elev og kørelærer


Det er forskelligt hvordan eleverne tilegner sig læring, nogle er udfordret med det praktiske, andre med teorien. Derfor er det også individuelt, hvornår eleverne er klar til køreprøve, altså skal der for nogle elever påregnes ekstra lektioner.

Kørelæreren og eleverne har en løbende individuel sparring om evt. behov for ekstra undervisning.

Derfor er det også vigtigt at kørelæren bliver informeret om evt. udfordinger, der kan have betydning for undervisningsforløbet, såsom nervøsitet, angst m.m. således vi kan skabe det bedste mulige læringsmiljø sammen.


Prislisten for ekstra undervisning og omkostninger fremgår på hjemmesiden. glatbane-stor


Teoriprøven


Teoriprøven afholdes af færdselsstyrelsen. Hos Kvik-Kort.nu i Fjerritslev og Løgstør, benytter vi os fortrinsvis af Politiets prøvested på Løgstør Køreteknisk Anlæg.


Teoriprøven varer ca. 25 minutter. Den består af 25 billeder der vises på et lærred. Spørgsmålene skal besvares med et JA eller NEJ på et afkrydsningsark.


Alle oplysninger og spørgsmål bliver læst op – der er intet på skrift. Prøven er som nævnt på tid. Dvs. at billederne skifter automastisk. Det er muligt at rette dine svar men du har ikke meget tid til det. Billederne er ofte taget fra førersædet i en bil og forestiller en kørselssituation. Svarer du forkert på et eller flere af spørgsmålene til et billede, har du fejl i det billede og det giver een fejl i teoriprøven.


For at bestå teoriprøven, må du højst have fejl i 5 ud af de 25 billeder. Det betyder at du skal svare rigtigt på alle spørgsmål i 20 af de 25 billeder.


Du er ikke alene. I er flere som er til teoriprøve samtidig. I vil sidde ved hvert jeres bord og se op mod lærredet hvor billederne bliver vist.


Du får svar på prøveresultatet umiddelbart efter den er afholdt og rettet af den prøvesagkyndige. 


Køreprøven


Når den prøvesagkyndige ankommer, siger I goddag til hinanden. Ofte snakker I lidt sammen inden prøven begynder. Den prøvesagkyndige skal kontrollere din identitet og at din undervisning er foregået efter reglerne og at du har de rigtige underskrifter.

 

Du vil blive bedt om at kontrollere, at forskellige dele af bilen er i forsvarlig stand. Derefter skal du ud at køre.

Nu skal du vise, at dine kundskaber, praktiske færdigheder og din adfærd i trafikken er sikker og lovlig nok til at du kan få lov til at køre videre på egen hånd.


Du skal ikke nødvendigvis køre fejlfrit, men dine fejl må ikke være større end du kan løse dem sikkert og uden hjælp.


Den prøvesagkyndige vil guide dig på samme måde som din kørelærer. Dvs. at du i tide får at vide når du skal svinge til højre, venstre eller lignende, således at du har tid til at udføre manøvren korrekt.  Køreprøven er først færdig når du har slukket blinklys, sat i frigear, trukket håndbremsen og slukket motoren.  Herefter får du resultatet at vide, og vil forhåbentligt få udstedt et midlertidigt kørekort, som gælder i de nordiske lande, indtil det rigtige kørekort bliver fremsent til dig. Der kan i travle perioder godt gå nogle uger.


Klik her for at se pris og holdtilmelding
AMU Kørekort til FGU-elever


Kvik-Kort.nu samarbejder med AMU Nordjylland


ikon-mark

Danmarksvej 51

9670 Løgstør

ikon-telefon

50 7000 51

ikon-brev

info@kvik-kort.nu

e36eb6ae19

Følg os